DSC_0011.JPG

 

alžbětínek

Alžbětínek (Elizabeth stitch) je zdobnou variantou polosloupku. Alžbětínek vytváří poměrně pružný a zároveň plastický vzor. Oproti běžnému polosloupku je alžbětínek dvojnásobně širší, k alžbětínkové řadě tedy potřebujeme sudý počet ok základního řetízku

První alžbětínková řada vyžaduje tři oka na obrat a háčkujeme vždy ob jedno oko základního řetízku. V dalších řadách stačí na obrat dvě oka.

DSC_0014.JPG

Následující postup ukazuje, jak háčkovat druhou a každou další alžbětínkovou řadu.

DSC_0015.JPG

1 Začínáme stejně, jako bychom háčkovali krátký sloupek: tedy protáhneme přízi pod oky předchozí řady.
Získáme tím dvě smyčky/oka na háčku.

DSC_0016.JPG

Nahodíme jako na dlouhý sloupek a přízi protáhneme stejným místem jako v kroku 1.

DSC_0017.JPG

3 Na háčku máme celkem čtyři smyčky/oka.

DSC_0017.JPG

4 Přízi protáhneme všemi čtyřmi oky zároveň.

DSC_0018.JPG

5 Alžbětínek dokončíme jedním řetízkovým okem. Toto řetízkové oko je nedělitelnou součástí prvku, není třeba ho výslovně uvádět v rozpisu. 

DSC_0012.JPG

Řadu alžbětínků ukončuje řetízkové oko posledního sloupku.
Toto oko nezapočítáváme mezi oka na obrat. Na obrat je tedy třeba uháčkovat další 2ŘO.