Zde je rozpis na mírně asymetrický háčkovaný trojúhelníkový šátek Červená kometa.

V tomto případě jsem použila přízi FINE DONEGAL od firmy Debbie Bliss, spotřebovala jsem přesně dvě stogramová klubka. Délka nejdelší stany před vypnutím šátku (což nebudu dělat, i když pikotky nejspíš napařím) je cca 200 cm.

 

Mírně asymetrický trojúhelníkový šátek Kometa háčkovaný z cípu proti jedné z odvěsen.

Šátek se rozšiřuje vlevo a stupňovitě ustupuje/zužuje se vpravo, tj. na pikotkové straně.

Vzor se skládá z dlouhých sloupků, dvakrát nahozených sloupků a řetízkových ok.
Pikotky tvoří pět řetízkových ok zakončených pevným okem, a pokud je vynecháme, nic se nestane.

 

Vzor se opakuje po dvou řadách, rozšiřuje se vlevo v každé řadě a ustupuje vpravo od čtvrté řady (vpravo a vlevo pochopitelně platí, když šátek je položen podle nákresu na snímku).  Vzor pravidelně střídá plnou řadu (čtveřice dlouhých sloupků) a prázdnou řadu (prázdná čtveřice: 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO), přičemž každá druhá plná řada začíná pikotkami. 
 

Začínáme háčkovat v cípu šátku. Šátek tvoří téměř rovnoramenný trojúhelník s tupým úhlem, není osově souměrný. Vzor je pravidelný a je možné ho ukončit v každé řadě začínající pikotkami. Vzor je poměrně pružný, pružnost levé strany, kde se přidává, je ovlivněna počtem řetízkových ok, která tvoří kraj přepony.

 

0 Začínáme šesti řetízkovými oky spojenými do kroužku pevným okem. Podle typu příze a intenzity utahování je pochopitelně možné počáteční kroužek uháčkovat větší nebo menší.


1 Řada řada (zprava doleva: 3 řetízková oka (ŘO), 7 dlouhých sloupků (DS), 1ŘO, 1 dvakrát nahozený sloupek (DDS).
 

2 Druhá řada zleva doprava: 7ŘO, do řetízkového oka předchozí řady 1DDS, 1ŘO, 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO (vzor prázdných řad, který se opakuje),  mezi dvakrát nahozený sloupek a poslední dlouhý sloupek předchozí řady 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO,  mezi předposlední dlouhý sloupek a poslední dlouhý sloupek předchozí řady  1DS+1ŘO+1DS.


3 Třetí řada zprava doleva:   3ŘO, 3DS  vše do mezery mezi předposledním a posledním DS předchozí řady, 4DS pod řetízkové oko v předchozí řadě (podle schématu, opakuje se v plných řadách), 4DS pod řetízkové oko v předchozí řadě,  4DS pod řetízkové oko v předchozí řadě, 1ŘO, 1DDS 


4 Čtvrtá řada je stejná jako druhá s tím, že se rozšiřování vzoru počet čtveřic zvyšuje.
 

5 Pátá řada: 3ŘO, 1DS, tři pikotky (5ŘO, PEVNÉ OKO, 5ŘO, PEVNÉ OKO, 5ŘO, PEVNÉ OKO, vše do mezery mezi prvním DS a počátečními 3ŘO, které nahrazují dlouhý sloupek v předchozí řadě), 2DS pod řetízkové oko mezi dlouhými sloupky předchozí řady, 4DS pod ŘO  mezi dlouhými sloupky předchozí řady,  (...), 1ŘO, 1DDS.
 

6 Šestá řada zleva doprava je stejná jako třetí řada, ovšem s tím, že končí od jednu čtveřici dříve, pikotky v předchozí řadě tvoří první zub při ustupování vzoru zprava.

Vzor Kometa může mít prázdnou variantu (všechny řady 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO) nebo pruhovanou variantu (čtyři řady plné a čtyři řady prázdné). Také je možné háčkovat plnou variantu, ale vzor složený pouze z vějířků 4DS je poměrně hutný a šátek má tendenci se stáčet do tvaru půlměsíce.

Pruhovaná kometa je variací na červenou kometu.

Rozměr: cca 250 × N cm

Spotřeba 280 g Sock Candombe Malabrigo

Háček: 4,5

kometa.jpg