top of page
DS 01.JPG

 

varianty dlouhého sloupku

Dlouhý sloupek a stejně tak s některými omezeními i ostatní sloupky je možné háčkovat různými způsoby, přičemž tyto způsoby se liší především tím, do kterého oka a jak sloupek umístíme.

DS 02.jpg

 

Následující text se bude postupně zabývat osmi způsoby háčkování dlouhého sloupku.

DS 03.JPG

 

1 Základní způsob

První způsob je základní, dlouhý sloupek háčkujeme tzv. do sloupku, do obou horních ok sloupku předchozí řady. Podrobný fotonávod je zde.

dss1.jpg

 

Miniseriál Od soboty do soboty začínáme základním způsobem háčkování dlouhého sloupku. Tímto způsobem háčkujeme dlouhý sloupek od druhé řady, první řada se obvykle háčkuje do základního řetízku či kroužku (smyčky).

 

Háčkujeme vždy do patřičného dlouhého sloupku předchozí řady tak, že podebereme obě jeho horní oka. Fotonávod je zde.

 

Práce háčkovaná tímto základním způsobem vypadá na vzorníku 10 sloupků krát 7 řad takto:

DS 04.JPG

 

2 Háčkování za sloupek

Druhý způsob tzv. za sloupek je jednodušší a rychlejší než způsob základní  a jeho lícová strana se příliš neliší od strany rubové. Tento způsob však nelze uplatnit ve všech vzorech obsahujících dlouhé sloupky.

2A Nahodíme stejným způsobem jako při háčkování základní varianty dlouhého sloupku.

DS 05.jpg

2B Nepodebereme však horní oka sloupku předchozí řady (zeleně) jako v základním způsobu, ale míříme háčkem za sloupek, tj. do mezery mezi sloupek právě háčkovaný a sloupek následující (červeně).

DS 06.JPG

2C Protáhneme přízi mezerou mezi sloupky a dlouhý sloupek uháčkujeme obvyklým způsobem, viz zde.

dss2.JPG

Háčkování za sloupek je jednodušší a rychlejší varianta jak pro háčkování dlouhých sloupků, tak i sloupků ostatních. 

Líc práce háčkované metodou za sloupek se příliš neliší od rubové strany, na rozdíl od většiny ostatních způsobů. Výsledná práce je však o něco málo řidší než při háčkování základním způsobem do horních ok.

 

Jak háčkovat za sloupek, najdete tu.

DS 07.JPG

3 Háčkování pod přední nit

 

Tuto variantu dlouhého sloupku háčkujeme pod přední nit dvou horních ok patřičného dlouhého sloupku předchozí řady. Vazba jednotlivých řad není tedy tak pevná jako při použití základního způsobu, kdy podebíráme obě nitě, tedy obě horní oka.

DS 08.jpg

Na tomto snímku jsou zeleně vyznačena přední oka v horní části dlouhých sloupků,

do nichž háčkujeme metodou pod přední nit.

DS 09.JPG

3A Nejprve nahodíme přízi na háček běžným způsobem. Pak podebereme přední oko (nit) sloupku předchozí řady, protáhneme přízi a pokračujeme obvyklým způsobem.

DS 10.JPG

3B Nyní jsme v polovině procesu a na snímku je velmi dobře vidět, že jsme háčkovali pouze pod přední oko (nit) patřičného sloupku předchozí řady. Sloupek dokončíme obvyklým způsobem.

dds3.jpg

Háčkování pod přední nit vyžaduje možná maličko víc pozornosti než základní způsob háčkování sloupku. Výsledná tkanina je o něco méně hutná a ob řadu ji z rubu zdobí řetízkový proužek.

 

K háčkování způsobem pod přední nit se hodí spíš špičatější háček.

 

Další informace jsou zde.

DS 11.JPG

4 Háčkování pod zadní nit

Při háčkování pod zadní nit postupujeme stejně jako v případě 3, podebereme však zadní horní oko patřičného sloupku předchozí řady. Oko podebíráme zepředu.

Výsledná práce háčkovaná tímto způsobem je plastická, vytváří jakoby plizovaný reliéf. Efektní by mohlo být použití háčkování pod zadní nit například u šály či čepice.

DS 12.jpg

Háčkujeme za zadní nit, na snímku vyznačena červeně.

DS 13.JPG

Již po čtyřech uháčkovaných řadách je patrný varhánkovitý charakter textilie. 

dss5.jpg

Háčkování pod zadní nit je v principu stejné jako háčkování pod přední nit, jen podebereme zeadní horní oko patřičného sloupku předchozí řady. Opět se nám bude hodit spíš špičatější háček.


Háčkování pod zadní nit je první z alternativních způsobů háčkování sloupků, který dává vzniknout výrazněji plastičtější textilii, než je tomu u základního způsobu.


Protoje také fotografie srovnávající rub a líc pořízena ze strany.

 

Další informace jsou zde.

DS 14.JPG

5 Háčkování kolem sloupku zpředu

 

 

Výsledkem této metody háčkování sloupku je výrazně reliéfní textilie. Líc řady se zřetelně liší od rubu, ale protože háčkujeme v řadách lícovou řadu zprava doleva a rubovou nazpátek (přestože se jeví opět jako zprava doleva), rozdíl mezi rubovou stranou textilie a její lícové stranou není příliš velký.

Lícová řada je zcela plochá.

DS 15.JPG

Rubová řada je výrazně reliéfní.

DS 16.jpg

Dlouhý sloupek začínáme běžným způsobem, tedy nahodíme přízi na háček. Pak háčkem podebereme patřičný sloupek předchozí řady ve směru šipky na snímku, nejprve před sloupkem zepředu dovnitř/dozadu a následně zevnitř/zezadu za sloupkem zpět.

DS 17.JPG

Na těchto dvou snímcích je zřetelné, že příze vede kolem sloupku. 

DS 18.jpg

Dlouhý sloupek dokončíme obvyklým způsobem.

dss6.JPG

Výrazného reliéfního vzoru dosáhneme, budeme-li háčkovat nikoli do horních ok, ale metodou zpředu kolem sloupku. Pokud budeme háčkovat v řadách, líc i rub se budou sobě poměrně dost podobat. Pokud však budeme háčkovat v kruhu, bude lís hladký a rub vroubkovaný, taková textilie však bude mít menší výšku při stejném počtu řad.

 

Návod, jak na háčkování kolem sloupku, je zde pod číslem 5.

DS 19.JPG

6 Háčkování kolem sloupku zezadu

 

Princip této metody je stejný jako u metody předchozí, jen místo zepředu vedeme háček zezadu, jak demonstrují následující snímky.

DS 20.jpg

Pokud budeme háčkovat sudé řady zepředu a liché zezadu nebo obráceně, získáme ve výsledku velmi pevnou textilii, jejíž jedna strana bude hladká a druhá naopak výrazně vroubkovaná, viz následující dva snímky.

DS 21.JPG

Rubová vroubkovaná strana.

DS 22.JPG

Lícová hladká strana strana.

dss7.JPG

Výrazného reliéfního vzoru dosáhneme, budeme-li háčkovat nikoli do horních ok, ale metodou zpředu kolem sloupku. Pokud budeme háčkovat v řadách, líc i rub se budou sobě poměrně dost podobat. Pokud však budeme háčkovat v kruhu, bude lís hladký a rub vroubkovaný, taková textilie však bude mít menší výšku při stejném počtu řad.

 

Návod, jak na háčkování kolem sloupku, je zde pod číslem 5.

DS 23.JPG

7 Kombinace základního způsobu a metody kolem sloupku zpředu (sudé/liché řady)

Kombinujeme základní způsob háčkování do sloupku (ZZ) s metodou háčkování kolem sloupku zpředu (KSZp).

1. řada: 3ŘO (místo prvního sloupku)+1KSZp, 1ZZ+1KSZp, 1ZZ+1KSZp atd. až do konce řady, kdy končíme 1KSZp.
2. řada = 3ŘO+1ZZ, 1KSZp+1ZZ atd.

Háčkujeme v řadách vždy ZZ nad ZZ a KSZp nad KSZp. Vznikne poměrně pružný reliéfní vzor.

dss8.JPG

Dosud jsme se seznámili s šesti způsoby, jak uháčkovat sloupek. Na vzhled sloupku a následně celé textilie má zásadní vliv místo, jímž vedeme háček. Zatímco práce háčkovaná metodou za sloupek je zcela plochá a poměrně široká, textilii háčkovanou kolem sloupku charakterizuje výrazných reliéf. 

 

Šest způsobů umožňuje veliké množství kombinací, kombinovat totiž můžeme nejen šest jednotlivých prvků, ale celé jejich skupiny, navíc v různých kombinacích v řadách nad sebou. O jak veliké množství se jedná, může přiblížit středoškolská hodina kombinatoriky, téma variace a permutace.

 

V posledních dvou dílech miniseriálu o sloupcích se budeme věnovat pouze kombinaci dvou prvků: základnímu způsobu a háčkování kolem sloupku.

 

Nejdříve kombinujeme základní způsob a způsob kolem sloupku zpředu v lichých a sudých řadách. Fotodokumentace je zde.

DS 24.JPG

8 Kombinace základního způsobu a metody kolem sloupku zpředu (stejné řady)

 

Kombinujeme základní způsob háčkování do sloupku (ZZ) s metodou háčkování kolem sloupku zpředu (KSZp).

 

1. řada: 3ŘO (místo prvního sloupku)+1KSZp, 1ZZ+1KSZp, 1ZZ+1KSZp atd. až do konce řady, kdy končíme 1KSZp.

1. řada = 2. řada

 

Háčkujeme v řadách, jak se sloupky jeví, tedy ZZ nad KSZp a KSZp nad ZZ. Vznikne výrazně reliéfní vaflový vzor.

DSm1.JPG

Takto vypadá rub a líc kombinace základního způsobu a metody kolem sloupku zpředu (stejné řady).

bottom of page