top of page
PRGS1.JPG

 

granny prázdný

Prázdná varianta granny square vychází ze stejného principu, jen místo vějířků ze tří dlouhých sloupků (3DS) háčkujeme véčka (1DS+2ŘO+1DS). Řetízkové oko oddělující jednotlivá véčka/vějířky zůstává stejné.

PRGS2.jpg

 

0 Začínáme kroužkem z pěti řetízkových ok nebo magickou smyčkou.


1 První řadu háčkujeme do základního kroužku/smyčky: 4ŘO, véčko (=1DS+2ŘO+1DS) 2ŘO, véčko, 2ŘO, véčko, 2ŘO, 1DS+2ŘO.


Řadu (stejně jako všechny řady následující) ukončuje pevné oko, které spojuje poslední DS s počátečními ŘO.

Již v první řadě vznikne maličký čtvereček o čtyřech véčkách.

PRGS3.jpg

 

Všechny řady prázdné granny square jsou stejné: tvoří je véčka oddělená jedním řetízkovým okem. Véčka háčkujeme stejně jako vějířky tradiční granny square do mezery mezi véčka předchozí řady. Přidáváme ve všech čtyřech rozích vždy dvě véčka oddělená dvěma řetízkovými oky. Každá řada je zakončena pevným okem.
Díky tomu že výsledná textilie má síťovitý charakter, oka na obrat tvořící šev nebývají příliš patrná.

bottom of page