Klimt

Šátek Ofélie je krajkový šátek s velmi dlouhými cípy. Díky jednoduchému vzoru skládajícímu se z dvakrát nahozených sloupků, pevných ok a řetízkových práce rychle přibývá. Po vypnutí/vyblokování šátku vyniknou hvězdičky, které tvoří vzor.

Rozměr: šátek ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o rozpětí cca 230 cm při výšce/hloubce 50 cm

Příze: Mechita MALABRIGO, 100 g

Háček č. 4 

Šátek háčkujeme z vrcholu proti přeponě. Vzor osově symetrický a pravidelně opakuje se od čtvrté řady  s tím, že každá řada je oproti předchozí vždy po obou krajích delší. 

Při háčkování tohoto šátku uplatníme řetízkové oko, dvakrát nahozený sloupek, třikrát a čtyřikrát nahozený sloupek a pevné oko.

 

0 Začínáme magickou smyčkou.

1 Do počáteční smyčky uháčkujeme 6ŘO, 1DDS, 3ŘO, 1DDS, 3ŘO a 1TDS. (Šest ok zastupuje první sloupek.)

2 Uháčkujeme 12 ŘO, 1PO do krajové smyčky, 3ŘO, 1PO do středu, 3ŘO, 1PO, 5ŘO, 1ČDS (= čytyřikrát nahozený sloupek).

3 Uháčkujeme 12 ŘO, 1PO do krajové smyčky, 3ŘO, véčko (=1DDS+3ŘO+1DDS), 3ŘO, 1PO do krajové smyčky, 5ŘO, 1ČDS.

4 Uháčkujeme 12 ŘO, 1PO do krajové smyčky, 3ŘO, véčko do pevného oka, 3ŘO, 1PO do véčka (= střed, je dobré označit značkovačem) a dále středově souměrně. Řada končí sekvencí  5ŘO, 1ČDS.

5. řada a každá další řada se shoduje se čtvrtou řadou s tím, že v každé řadě přibývá jedno véčko zprava a jedno véčko zleva a počáteční a koncové sekvence jsou stále stejné.

Obě odvěsny šátku jsou lemované pikotkami v intervalu 5ŘO, tj. 5ŘO, pikotka (1PO+5ŘO+1PO), 5ŘO, pikotka, 5ŘO...

Poznámka:

Z následujícího schématu je patrné, že počáteční koncové sekvence háčkujeme sice v příslušné řadě, ale v podstatě jsou součástí až řady následující.

hvězdičky 1.jpg
hvězdičky 2.jpg