top of page
lempuf1

Krajkový lem z lasturek zakončených puffovou řadou je dělitelný třinácti, krajové sekvence jsou dobře vidět na následujícím schématu.

lempuf2.jpg

1 První řadu tvoří sloupky, v tomto případě polosloupky (26 PS + 2ŘO  na obrat).

2 3ŘO  na obrat + 1DS do krajové smyčky předchozí řady, 3ŘO, začínáme háčkovat do čtvrtého sloupku (tedy 3 sloupky vynecháme), 6PS, 3ŘO, do čtvrtého sloupku véčko (1DS+1ŘO+1DS), 3ŘO, vynecháme tři sloupky, 6PS, 3ŘO,  do koncové smyčky véčko (1DS+1ŘO+1DS).

3 3ŘO  na obrat + 2DS do krajové smyčky předchozí řady, 4/5ŘO (pět řetízkových ok, pokud hodně utahujeme), 4PS, 4/5ŘO, vějířek 4DS,  4/5ŘO, 4PS, 4/5ŘO, 3DS do krajové smyčky.

4 3ŘO  na obrat + véčko 2DS, véčko 2DS, 4/5ŘO, pikotka (1PO+3ŘO+1PO), 4/5ŘO, do každého DS předchozí řady véčko 2DS (tedy celkem 8DS), 4/5ŘO, pikotka (1PO+3ŘO+1PO), 4/5ŘO, véčko 2DS do sloupku, 3DS do krajové smyčky.

5 3ŘO na obrat, do každého dlouhého sloupku předchozí řady jeden třikrát nahozený puff+1ŘO. Pátou řadu ukončuje 1DS.

lempuf3.jpg
bottom of page