top of page

Beránkový šátek je jednoduchý vějířkový vzor s prolamovaným efektem, kdy se střídá plná řada dlouhých sloupků háčkovaných do sloupku s řadou tvořenou pouze vějířky (5DS).
Šátek ve tvaru kruhové výseče má dlouhé cípy a je osově souměrný. Vzor háčkujeme od středu, stejně jako u granny square. Vzor se od čtvrté řady opakuje s tím, že pravidelně přidáváme v cípech a nepravidelně po obvodu šátku.

Začátek tohoto šátku připomíná univerzální začátek šátku s dlouhými cípy. Pokud však chceme dosáhnout obloukového tvaru, nikoli trojúhelníka, musíme ve středu přidávat nepravidelně a v průběhu háčkování přidáváme i po obvodu šátku.

ber3.jpg

0 Začínáme magickou smyčkou.

1 (modře) 5ŘO, 1DDS, 6DS, 1DDS, 1ŘO, 1TDS (třikrát nahozený sloupek).

2 (červeně) (5ŘO, 1DDS+2DS) do počáteční smyčky, 4DS, 1ŘO = střed vzoru, 4DS, (2DS+1DDS do koncové smyčky), 1ŘO, 1TDS.

Počáteční sekvence (5ŘO, 1DDS+2DS) a závěrečná sekvence (2DS+1DDS, 1ŘO, 1TDS) se opakují v každé řadě.

3 (žlutě) (5ŘO, 1DDS+2DS), 7DS, 2DS nad řetízkové oko předchozí řady = střed vzoru, 7DS, (2DS+1DDS, 1ŘO, 1TDS).

4 (zeleně) (5ŘO, 1DDS+2DS), tři vějířky z 5DS, jeden vějířek z 3DS,  tři vějířky z 5DS, (2DS+1DDS, 1ŘO, 1TDS).

5 = 3 s tím, že do každého sloupku háčkujeme jeden sloupek

6 = 4 s tím, že nad vějířek háčkujeme vějířek.

ber4.jpg

Takto se přidává ve středu vzoru. Abychom docílili oblouk, nikoli trojúhelník, je třeba cca od dvacáté řady ve středu přidávat méně, například jednu plnou řadu uháčkovat bez přidávání.  V tomto (ne)přidávání velkou roli hraje druh příze a míra utahování, takže vzor ředíme individuálně.

ber5.jpg

Od cca osmnácté řady začínáme nepravidelně přidávat i po obvodu šátku, a to tímto způsobem, nejprve na dvou místech (plus střed) a později na čtyřech místech (plus střed). Frekvence je opět individuální.

bottom of page