muš2.JPG

Mušličkový 

Tento krajkový šátek je ve tvaru půlměsíce s dlouhými cípy a s krajkovým středovým klínem.

 

Rozměr: šátek ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o rozpětí cca 210 cm při výšce/hloubce šátku cca 40 cm

 

Příze: Lace DROPS (175 g)

Háček č. 2,5

 

Šátek se skládá z krajkového klínu háčkovaného lasturovým vzorem a dvou dlouhých cípů, začíná se od středu přepony podobně jako u granny square. Vždy háčkujeme za sloupek nebo do oka, smyčky či pikotky.

 

Důležitý je lem (přepona šátku). Aby se šátek nekrčil a lem byl dostatečně pružný, začíná řada vždy šesti řetízkovými oky a jedním dvakrát nahozeným sloupkem a podobně také řada končí (viz níže). Vzor je symetrický podle středové osy.

Vzor pro cípy 

1  vějířky z 4DS, přičemž na obou krajích přidáváme: zprava 6ŘO + (1DDS + 3DS) koncové smyčky předchozí řady, zleva (3DS + 1DDS) + 1ŘO + 1DDS.

2. řada = 1. řada a všechny následující, přičemž vějířky háčkujeme doprostřed vějířků předchozí řady.

 

Vzor pro lasturovou krajku

 

První řada začíná jedinou lasturou, vzor se bude rozšiřovat o další lastury až od páté řady.

1 (žlutá) Uháčkujeme vějířek z 9DS.

2 (růžová) Za každý DS předchozí řady 1DS+1ŘO (tedy celkem 8DS a 7ŘO).

3 (modrá) Za každý druhý dlouhý sloupek 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO (vzniknou celkem 4 véčka, tj. 1DS+1ŘO+1DS od sebe oddělená čtyřmi ŘO).

4 (červená) Do každého véčka 1DS + 2 ŘO + 1DS (vzniknou celkem 4 véčka, tj. 1DS + 2ŘO + 1DS).

 

V páté řadě vznikají dvě lastury.

5 (žlutá) do prvního véčka předchozí řady uháčkujeme vějířek z 9DS, 1PO do druhého véčka, 3ŘO+1PO mez druhé a třetí véčko, tamtéž také pikotka (STŘED VZORU) ze tří ŘO, 3ŘO+1PO do třetího véčka, do posledního véčka vějířek z 9DS.

6 (růžová) se podobá 2. řadě Za každý dlouhý sloupek vějířku 1DS+1ŘO, do středové pikotky véčko 1DS+1ŘO+1DS.

7. řada se podobá 3. řadě (modrá) Háčkujeme véčka oddělená 1ŘO (tj. 1DS+1ŘO+1DS+1ŘO), do středového véčka předchozí řady uháčkujeme 2DS.

8. řada se podobá 4. řadě (červená) Do každého véčka háčkujeme véčko 1DS+2ŘO+1DS, do středových 2DS uháčkujeme opět 2DS.

 

V deváté řadě (opět žlutá) vznikají již tři lastury, od této řady se vzor pravidelně rozšiřuje vždy po čtyřech řadách.

9 Do krajových véček a do véčka středového háčkujeme vějířky z 9DS.

10. řada = 6. řada atd.

 

Lasturový vzor na tomto šátku se skládá celkem ze sedmnácti lasturových řad.

 

Jak začít?

Tento krajkový šátek nezačíná lasturovým vzorem, resp. vzorem pro cípy, lasturový vzor nastupuje až ve čtvrté řadě (e).

 

Začínáme magickou smyčkou nebo kroužkem z pěti řetízkových ok.

 

b Nejprve uháčkujeme počáteční řadu do vytvořeného kroužku: 6ŘO, 1DDS, 6DS, 1DDS, 1ŘO, 1DDS. Pokud jsme začínali magickou smyčkou, pak je třeba po ukončení první řady tento kroužek utáhnout.

 

c 6ŘO, 1DDS + 3DS do krajové smyčky předchozí řady (každá řada se právě o tuto skupinu rozšiřuje), 4DS za první dlouhý sloupek předchozí řady, 1ŘO (STŘED ŠÁTKU), 4DS za předposlední DS předchozí řady, 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS do krajové smyčky.

 

6ŘO, 1DDS + 3DS, 4DS, 4DS, do středu, kde je v předchozí řadě 1ŘO uháčkujeme 4D, dále zrcadlově: 4DS, 4DS a 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS do krajové smyčky.

 

Teprve v této řadě háčkujeme první lasturu. Můžeme uháčkovat celý vějířek 9DS doprostřed mezi střední 4DS, nebo vějířek rozdělit na tři trojice DS. Cípy stále tvoří stejné čtveřice DS a krajové sekvence.

 

Tento šátek je ukončen lemem z vějířků (11DS) a pikotek (3ŘO + 1PO + 4ŘO +1PO + 3ŘO). 

muš1.jpg