top of page

Mašličkový

Vzor použitý u tohoto šátku patří vzor patří mezi jednoduché krajkové vzory.

 

Rozměr: šátek ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o rozpětí cca 200 cm při výšce cca 80 cm.

Příze: Alpaca Mix DROPS (cca 250 g)

Háček č. 4

Vzor tvoří rovnostranný trojúhelník, je tedy osově souměrný.Skládá se z dlouhých sloupků (DS), řetízkových ok (ŘO) a pevných ok (PO). Háčkujeme v řadách zprava, na konci řady se práce otočí.

Vzor se od osmé řady opakuje vždy po třech řadách.
Všechny řady od 2. řady včetně výše vždy začínají sekvencí 4ŘO+2DS.
Všechny řady od 2. řady včetně výše vždy končí sekvencí 3DS.

V principu (když odhlédneme od toho, že řada nezačíná 3DS, ale 4ŘO+2DS) můžeme vypozorovat toto schéma:
3DS + 3ŘO + 1PO + 3ŘO (jedná se o 3. řadu, 6. řadu, 9. řadu, 12. řadu atd,)
3DS + 4ŘO + 1PO + 4ŘO (jedná se o 4. řadu,  7. řadu, 10. řadu, 13. řadu atd.)
3DS + 1ŘO + 3DS + 3ŘO + 1PO + 3ŘO (jedná se o 2. řadu, i když ne zcela, 5. řadu, 8. řadu, 10. řadu, 14. řadu atd.)

Autorka se obává, že uvedený postup bude potřebovat brzkou revizi, a prosí proto o trpělivost. 

mašli3.JPG

0 Začínáme kroužkem z 5ŘO spojených pevným okem nebo magickou smyčkou.

5ŘO, 3DS, 1ŘO, 1DS, vše do počátečního kroužku.

mašli4.JPG

4ŘO, 2DS do počáteční smyčky (viz foto), 1ŘO, 3DS do koncové smyčky.

ma%C5%A1li6a_edited.jpg

3 4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 3ŘO, 1PO do středového řetízkového oka, 4ŘO, 3DS do koncové smyčky.

mašli6.JPG

4 4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 4ŘO, 1PO do středového řetízkového oka, 
4ŘO, 3DS do koncové smyčky.

mašli7.JPG

4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 1ŘO, 3DS do mezery mezi první a druhý DS předchozí řady, 
3 ŘO, 1PO do středového řetízkového oka, 3ŘO, 3DS mezi DS (viz foto), 1ŘO, 3DS do koncové smyčky.

mašli8.JPG

Pátá řada uzavírá první mašličku (červeně) a zároveň zakládá dvě nové mašličky v cípech (žlutě).
Zeleně je naznačeno, jak se bude vzor vyvíjet dál, protože se jedná o trojúhelník, první mašličková řada (tj. řady 1 a 5)obsahuje jen jednu mašličku, druhá mašličková řada bude obsahovat dvě mašličky v cípech, třetí mašličková řada tři mašličky atd. Rozrůstání šátku je patrné z následujícího snímku.

mašli9.JPG

4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 3ŘO, 1PO do řetízkového oka (zeleně), 
3ŘO, 3DS mezi pátý a šestý DS předchozí řady (viz foto). 


Pokračování na následujícím snímku: 3DS mezi sedmý a osmý DS předchozí řady (viz foto), 
3ŘO, 1PO do řetízkového oka (zeleně), 3ŘO, 3DS do koncové smyčky.

mašli10.JPG

7 4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 4ŘO, 1PO do řetízkového oka (zeleně), 4ŘO, 3DS mezi dvě trojice DS (nad červeným středem), 4ŘO, 1PO do řetízkového oka (zeleně), 4ŘO, 3DS do koncové smyčky. 


Celá sedmá řada je na následujícím snímku.

mašli11.JPG

Osmá řada uzavírá druhou mašličkovou řadu, je rozšířeným opakováním páté řady.

 

8. řada = 5. řada s tím, že vzor se rozšiřuje: 4ŘO, 2DS do počáteční smyčky, 1ŘO, 3DS do mezery mezi první a druhý DS předchozí řady, 3 ŘO, 1PO do řetízkového oka (zeleně),3ŘO, 3DS mezi čtvrtý a pátý DS předchozí řady, 1ŘO, 3DS mezi pátý a šestý DS předchozí řady, 3ŘO,
1PO do řetízkového oka (zeleně), 3ŘO, 3DS mezi DS, 1ŘO, 3DS do koncové smyčky.

mašli12.JPG

9. řada = 6. řada s tím, že vzor se rozšiřuje

mašli13.JPG

10. řada = 7. řada s tím, že vzor se rozšiřuje.

mašli14.JPG

11. řada = 8. řada = 5. řada (a vlastně i 2. řada, i když druhá řada jaksi z podstaty nemůže být v opakování kompletní).

bottom of page