top of page

Kvítečkový

Kvítečkový šátek je trojúhelníkový šátek háčkovaný z vrcholu krajkovým vzorem z dvakrát nahozených sloupků a puffů upraveným tak, aby se více rozevíral do cípů než šátek Čtyřlístkový, od něhož se liší nejen větším rozpětím, ale i puffy mezi jednotlivými kvítečky.

 

Rozměr: šátek ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o rozpětí cca 170 cm při výšce/hloubce cca 65 cm

Příze: Lace DROPS (160 g)

 ​

Háček č. 3

Kvítečkový šátek je cípatější variantou šátku Čtyřlístkového.
Rozdíl je v počtu řetízkových ok v sudých řadách a ve využití puffů mezi jednotlivými kvítečky (viz schéma).

Sudé řady začínají 9ŘO+1PO. Dále se střídá sekvence 5ŘO+1PO+5ŘO+1PO+4ŘO (překlenují mezeru mezi kvítečky)+1PO. Sudé řady končí 5ŘO+1DDS.

kví2.jpg

Začínáme magickou smyčkou.

1 5ŘO, 1DS, 3ŘO, 1DS, 1DDS.

2 5ŘO, PF3, 3ŘO, PF3, 1DDS,

3 5ŘO, véčko (1DS+3ŘO+1DS) do krajové smyčky (tedy před puff předchozí řady), vějířek (7DS) mezi puffy předchozí řady, véčko (1DS+3ŘO+1DS)  do koncové smyčky, 1DDS.

5ŘO, PF3+3ŘO+PF3 do véčka předchozí řady, 3ŘO,  do čtvrtého sloupku vějířku předchozí řady 1PO (= střed šátku), dále zrcadlově.

5 5ŘO, véčko, vějířek, véčko z dvakrát nahozených sloupků (1DDS+3ŘO+1DDS) do pevného oka předchozí řady (= střed šátku), dále zrcadlově.

6 = 4

7 = 5
 atd.

 

Poznámka

Háčkujeme volně do smyček, do véček nebo mezi puffy, pouze pevné oko háčkujeme do prostředního, tj. čtvrtého, sloupku vějířku.

Podzimní  listí je trojúhelníkový krajkový šátek, barevná verze Kvítečkového šátku (viz výše).

 

Rozměr: šátek ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka o rozpětí cca 200 cm při výšce/hloubce cca 80 cm

Příze: Zuberball Sphinx SCHOPPEL WOLLE (325 g)

 

Háček č. 4

bottom of page