top of page

Korálový útes

Šátek Korálový útes má tvar rovnoramenného trojúhelníka se zakulaceným až kulatým vrcholem a dlouhými cípy. Při spotřebě 200 g příze šátek dosahuje délky cca 220 cm a hloubky/výšky cca 40 cm (vyzkoušeno z příze Mechita MALABRIGO nebo Alpaca DROPS).

 

Rozměr: šátek ve tvaru půlměsíce o rozpětí 200 cm při výšce/hloubce šátku 40 cm

Příze: Mechita Aniversario MALABRIGO (200 g)

Háček č. 4,5

Korálový útes vychází z upraveného lasturového vzoru. Tento krajkový vzor se skládá pouze z dlouhých sloupků, řetízkových ok a tu a tam pevného oka, znamená to tedy, že s trochou počítání dokáže tento šátek uháčkovat i začátečnice. Háčkuje se vždy za sloupek předchozí řady nebo do smyčky. Vzor je tak pružnější a práce jednodušší.

 

Vzor je osově souměrný, začínáme podobně jako u poloviční granny square uprostřed přepony, pravidelně přidáváme v cípech, nepravidelně přidáváme ve vrcholu. 

 

 

Práce se skládá ze tří částí, jak je vidět z následujícího obrázku.

Nejprve háčkujeme část A od středu zprava doleva a zleva doprava a opět zprava doleva atd. atd. Část A se podobá začátku poloviční granny square, jak je patrné z dalšího popisu a fotografie.

 

Na část A navazuje část B, která vytváří přeponu šátku. Jedná se, jak už bylo zmíněno výše, o čtveřice (maximálně tři čtveřice na každé straně), které tvoří lem, umožňují rozšiřování šátku v cípech a také šátek zpevňují. 

 

Od čtvrté řady začíná část C, tedy vlastní tělo šátku háčkované lasturovým vzorem. Lasturový vzor se v principu opakuje po čtyřech řadách a lastury (vějířky z dlouhých sloupků) na sebe navazují podobně jako šupiny na kaprovi.

kor1.JPG
kor2.JPG

0 Začínáme pěti řetízkovými oky spojenými do kroužku pevným okem, popřípadě magickou smyčkou.

 

Část A

 

1 Uháčkujeme 6 řetízkových ok (ŘO) + 1 dvakrát nahozený dlouhý sloupek (DDS) + 6 dlouhých sloupků (DS), tj. 1DS-1DS/1DS/1DS/1DS-1DS  + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, vše uvedené do počátečního kroužku.

2 6ŘO+1DDS+3DS do smyčky tvořené zeleně vyznačenou trojicí v předchozí řadě. Následují 4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno žlutě) + 1ŘO (= střed!) +  4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno modře). Řadu ukončuje skupina 3DS+1DDS+1ŘO+1DDS do smyčky tvořené koncovou červeně vyznačenou skupinou.

3 začíná a končí stejně jako předchozí druhá řada, tzn.:  6ŘO+1DDS+3DS // 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, mezi těmito kraji patří čtveřice DS doprostřed čtveřic předchozí řady. Jediná změna je ve středu (růžově značeno). Do mezery tvořené jedním ŘO patří čtveřice DS.

 

Celá část A je dobře patrná na tomto snímku.

 

Část A je třetí řadou hotová, přecházíme na lasturový vzor (tj. část C) a v obou cípech začínají čtveřice DS formovat část B.

kor3.JPG

Část B

Nyní již háčkujeme vlastní lasturový vzor, samozřejmě s krajovými sekvencemi lemu.

začínáme (a vždy budeme začínat) 6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě (viz následující snímek). Do mezery mezi první a druhou čtveřicí předchozí řady přijde 9DS, základ první lastury.

 

Následuje 1 pevné oko (PO) do následující mezery mezi čtveřicemi DS, 3ŘO, 1PO doprostřed další čtveřice DS, pikotka (3ŘO+PO).

 

Další lastura (tj. 9DS) bude ve středu řady, tedy uprostřed následující čtveřice DS. Je výhodné si střed označit zamykacím značkovačem. Druhá polovina řady je zrcadlově symetrická, tedy: 1PO, 3ŘO, 1PO, pikotka, 3ŘO, + 1PO, 9DS a závěr řady 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS. Čtvrtá řada tedy zakládá celkem tři lastury, mezi nimiž jsou dvě pikotky.

kor4.JPG
kor5.JPG

5  začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 1DS+1ŘO mezi první a druhý DS lastury... opakovat (celkem 8DS a 7 ŘO), Skupina 1DS+1ŘO+1DS do pikotky. Následuje prostřední lastura (opět 8DS a 7 ŘO) atd. Řada končí čtveřicí DS a koncovou skupinou  3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS. 

kor6.JPG

začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě (tímto je základ části B dokončen a v každé další řadě se bude tato situace opakovat, totiž počáteční smyčka + 3 čtveřice). Následují skupiny 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO až téměř do konce řady, řada opět zrcadlově končí dvěma čtveřicemi DS a závěrečnou skupinou se smyčkou. (Přečtěte si poznámku na konci příspěvku.)

Umístění opakujících se žlutých skupin je ze snímku dobře patrné.

kor7.JPG
kor8.JPG

7 Sedmá řada je závěrečnou řadou první série lastur. Po počáteční sérii čtveřic následují skupinky 1DS + 2ŘO+ 1DS + 2ŘO. V místě styku jednotlivých lastur se objevuje skupinka 2ŘO + 2DS + 2DS + 2ŘO, jak je dobře vidět na snímku.

kor10.JPG

8 Osmá řada je první řadou druhé série lastur. Jak už bylo uvedeno, řady lastur na sebe navazují jako šupiny na kaprovi. Tato řada se velmi podobá čtvrté řadě (tedy první lasturové), liší se pouze v začátku řady a zrcadlově v závěru řady. Je velmi důležité pozorně sledovat, kam se správně umisťují nové lastury, jinak hrozí nebezpečí, že se celý vzor pokazí.

 

Osmá řada po počátečních čtveřicích pokračuje takto: 3ŘO + 1PO doprostřed  třetí čtveřice předchozí řady, pikotka, 3ŘO + 1 PO do mezery za třetí čtveřici předchozí řady, 9DS mezi první a druhé véčko (viz následující snímek, vzniká nová lastura), 1PO do třetího véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka do mezery za třetí véčko, 3ŘO + 1PO do čtvrtého véčka, 9DS mezi čtveřici DS,  1PO do pátého véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka (střed vzoru)  atd. Vzor se opakuje až k závěrečným čtveřicím zrcadlově.

Přepona šátku se v této velikosti ještě obvykle prohýbá do luku, což zmizí (nebo téměř zmizí), až šátek doroste do dospělé velikosti.

 

9 Devátá řada: je až na začátek a konec stejná jako pátá řada, tvoří ji tedy kombinace DS a ŘO. Je třeba dbát na to, aby řada (i všechny následující řady) začínala pouze třemi čtveřicemi DS. Rozšiřování vzoru v cípu může svádět k tomu, že umístíme i čtvrtou (pátou či další) čtveřici do jakoby nadbytečné čtveřice předchozí řady. Řady tedy vždy začínají třemi čtveřicemi, za nimiž následuje nájezd na pikotku (8. řada), jednoduché véčko (1DS + 1ŘO + 1DS, 9. řada), větší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 1ŘO, 10. řada), největší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 2ŘO, 11. řada) a opět nájezd na pikotku (12. řada).

Rozšiřování lasturového vzoru

 

Aby se šátek dobře rozevíral, je zapotřebí rozšiřovat řady nejen v cípech, ale i ve vrcholu. Vyzkoušela jsem několik možností, nejlépe se mi osvědčilo rozšiřování ve  třetí a šesté lasturové řadě, popř. i v deváté lasturové řadě.

Při rozšiřování ve vrcholu je třeba nahradit vrcholovou lasturu dvěma lasturami. To samozřejmě lze jen v takových řadách, jejichž vrchol má tvořit právě jedna lastura (např. ve druhé  lasturové řadě nelze přidávat, protože vrchol tvoří pikotka).

Situace by měla vypadat jako na následujícím schématu. Rozšiřování je možné upravit podle příze a velikosti háčku, resp. utahování vzoru.

kor12.JPG

Poznámky

1 Šátek o rozpětí cca 200 cm tvoří osm úplných lasturových řad a první řada (nebo první a druhá řada) deváté lasturové série. Šátek je možné ukončit pikotkovým lemem.

 

Ve vzoru části B se objevují dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Pozor, varianta s obyčejnými dlouhými sloupky by však šátek stahovala, lem nebyl tak pružný.

3 Pokud se šátek příliš rozevírá (velmi záleží na typu a síle příze a také na velikosti háčku), je možné omezit véčka, tj. skupiny 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO v 6. řadě a 1DS+ 2ŘO + 1DS + 2ŘO v 7. řadě. V takovém případě háčkujeme v 6. řadě pouze 1DS+ 2ŘO + 1DS (mezi jednotlivá véčka neháčkujeme 1ŘO) a v 7. řadě háčkujeme 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO (namísto 2ŘO mezi véčky).

bottom of page