top of page

Příze

Můžete mi ukázat tuhle vlnu, to modré klubko vpravo? požádá zákaznice v textilní galanterii, načež jí prodavačka ochotně podá klubíčko. Je to však skutečně vlna?

V běžných galanteriích či galanterních e-shopech tvoří vlna obvykle méně než polovinu nabídky. Převažují příze, jejichž původ není v ovčím rounu, ale jedná se o jiný materiál, ať už přírodní, syntetický, nebo směs. 

Ve slovníku se uvádí, že příze je výrobek získaný spředením/skrucováním několika vláken rostlinných, živočišných nebo nerostných v nit. Odborná literatura se bohužel neshodne na jednoznačné definici příze. Na rozdíl od slovníku se v ní dočteme, že příze je délková textilie tvořená i jediným vláknem, které může, ale nemusí být vytvářeno spřádáním, a že příze, vlákno a nit mohou, ale zároveň nemusejí znamenat totéž.

Když s definicí příze mají potíže odborníci, jak teprve musí být zmatený zákazník, který se rozhoduje mimo jiné i podle barvy a ceny, když prodejce označuje nenazývá přízi přízí, ale vlnou. (Tento jazykový problém nemá s vlnou, resp. přízí, jen čeština. I v ovčí velmoci, jíž je bezesporu Velká Británie, najdeme obchody s vývěsním štítem WOOL, v nichž je vlněný sortiment v menšině.)

 

Materiál, z něhož jsou příze vyráběny, můžeme podle jeho původu (zjednodušeně) rozdělit do tří skupin a několika podskupin, totiž především na materiály ryze přírodní (například kašmír), materiály umělé (například chemlon) a směsi (obvykle ponožková příze).

bottom of page