top of page

Řetízkové oko neboli řetízek (ŘO) je základním prvkem všech háčkovacích technik.

Tvoří základ háčkované řady nebo výchozího kroužku a v následujících řadách se využívá tzv. na obrat, kdy jedno či více řetízkových ok zastupuje první sloupek nové řady.

Řetízkové oko je důležitou součástí mnohých vzorů, nepostradatelné je především v krajkových vzorech a ve filetovém háčkování.

Výuka háčkování obvykle začíná právě řetízkem, což může být pro leckoho poněkud frustrující. V takovém případě je vhodnější začínat háčkováním ze středu, tedy granny square.

Ř1.JPG
Ř2.JPG
Ř3.JPG
Ř4.JPG
Ř5.JPG
Ř6.JPG

1 Háček vložíme do základní smyčky a na ukazováček levé ruky namotáme přízi.

Háčkem zachytíme přízi a provlékneme ji základní smyčkou, čímž se ze základní smyčky stane uzlík, který fixuje počátek řetízku. 

Tento uzlík během háčkování několika počátečních ok pevně držíme mezi palcem a prostředníkem levé ruky. 

Uháčkovali jsme první řetízkové oko a na háčku nám zbývá opět jediná smyčka.

3 Předchozí krok opakuje tolikrát, kolik řetízkových ok chceme uháčkovat. 

4 Řetízek z jedné strany připomíná zapletený copánek...

5 ... kdežto z druhé strany jsou patrná jednotlivá oka.

5 Řetízek  tedy tvoří dvě odlišné strany (rub a líc), jak je patrné z této fotografie. 

 

Při dalším postupu dbáme, abychom pracovali vždy se stejným typem řetízkových ok (s rubovými nebo lícovými) a  především aby se řetízek při práci nepřekroutil.

bottom of page