Pattern?

Stitch versus pattern

České háčkovací názvosloví je nejednotné a navíc nestálé. Naše háčkařky se shodnou snad jen na krátkých a dlouhých sloupcích, ostatně i o tom nejzákladnějším prvku, totiž o řetízkových okách, někteří hovoří jako o očích...

Zatímco angličtina (a nejen ta) rozlišuje mezi háčkovacím vzorem (pattern) a prvky, jimiž je tento vzor tvořen, tedy stitchs, čeština nás nechává tak nějak ve štychu.

 

Můžeme si v podstatě vybrat mezi termíny stehoko a sloupek, ty používá česká literatura zaměřená na háčkování. Výraz steh, jakkoli se může zdát zavádějící směrem k šití či vyšívání, se zdá být z uvedené trojice nejméně nevhodný. Pod háčkovacím okem si totiž představíme spíše řetízková oka, nikoli sloupky, a pod háčkovacím sloupkem zase sloupky, nikoli oka.

Stitch bychom mohli vnímat jako jednotlivý prvek (také ho tak na těchto stránkách budeme nazývat a překládat), teprve jeho opakováním, popřípadě různými kombinacemi vzniká vzor, tedy pattern.

Některé stitchs jsou skutečně svébytnými prvky, ať už variacemi na prvky základní (např. alžbětínek), nebo zcela originálními stehy/prvky (např. zlatý prut). Jiné stitchs naopak vznikly sdružením základních prvků do formace, kterou je třeba považovat za jediný prvek (např. vějířek).

Stitch!