top of page
SP 01.JPG

 

spojování dílů

 

Háčkovaný výrobek se nemusí nutně skládat z jediného dílu, v takovém případě však nastává nutnost jednotlivé díly spojit. 

 

V tomto příspěvku postupně představíme způsoby, jak efektivně nebo efektně se s takovým spojováním/švem vypořádat.

 

Pro názornost je v ukázkách použita pro šev příze kontrastní barvy.

SP 02.JPG

 

1 Cik-cak: spojení pomocí řetízkových a pevných ok

 

Tento způsob spojení dvou či více háčkovaných dílů patří mezi poměrně nenápadné metody Spojovací prvek totiž nepůsobí plasticky a zároveň je možné regulovat regulovat vzdálenost/mezeru jednotlivých dílů.

1A Nejprve pomocí smyčky připojíme spojovací přízi k prvnímu dílu.

SP 03.JPG

 

1B Uháčkujeme požadovaný počet ok, v tomto případě 3ŘO. 

Pokud chceme dosáhnout těsnějšího spojení, volíme nižší počet (samozřejmě vždy s ohledem na typ příze).

Pevným okem připojíme druhý háčkovaný díl.

SP 04.JPG

 

1C Práci otočíme, uháčkujeme opět patřičný počet ŘO a pevným okem připojíme první díl k druhému. Takto cik-cak spojujeme oba díly v požadovaném místě švu.

Rozteč regulujeme jak počtem ŘO, tak vzdáleností mezi PO.

SP 05.JPG

 

2 Spojení pomocí pevných ok

Tento způsob, vytvářející jen mírně plastický šev, se obzvlášť hodí ke spojení posledních řad spojovaných dílů, protože využívá horní oka sloupků. Háčkujeme vlastně další (společnou) řadu pevných ok do posledních řad sloupků obou dílů, čímž tyto díly spojíme.

2A Nejprve provlékneme háček okraji obou spojovaných dílků.

SP 06.JPG

 

2B Vytvoříme smyčku a uháčkujeme jedno řetízkové oko. 

Toto počáteční oko bychom měli patřičně utáhnout.

SP 07.JPG

 

2C Háčkujeme pevná oka do horních ok posledních řad sloupků.

SP 08.JPG

 

2D Háčkujeme do obou sloupků (tedy pod všechny čtyři vlákna).

SP 09.JPG

 

2E Oba tyto vzorníčky tvoří deset sloupků v sedmi řadách, proto k k jejich sháčkování je zapotřebí deseti pevných ok. 

Takto vypadá lícová strana sháčkování pomocí pevných ok.

SP 10.JPG

 

2F Takto vypadá rubová strana sháčkování pomocí pevných ok.

SP 11.JPG

 

2G A takto vypadá šev z jedné (plastičtější)...

SP 12.JPG

 

2H ... a z druhé (nenápadnější) strany, když sháčkované dílky rozprostřeme.

SP 13.JPG

 

3 Spojení dílů během jejich háčkování

Tento způsob je obzvlášť efektivní, pokud máme spojit velké množství drobných dílků, například při háčkování pokrývky z jednotlivých čtverečků nebo při háčkování šálu Japonské květy. Při takovém spojení totiž vzniká šev mezi jednotlivými díly z příze druhého (a každého dalšího dílu), a tak není třeba následně, obvykle zdlouhavě dílky sháčkovávat ani začišťovat další konce příze.

SP 14.JPG

 

Nejprve uháčkujeme první dílek či motivek, v tomto případě modré kolečko. U druhého dílku háčkujeme až do místa zamýšleného spojení, v tomto případě do třetího DS druhé řady lila kolečka. Řetízkové oko, které odděluje DS v druhé řadě uháčkujeme do smyčky (mezery) mezi DS modrého kolečky. Následující DS uháčkujeme běžným způsobem a další ŘO uháčkujeme opět do modrého kolečka. Pak pokračujeme ve druhé řadě obvyklým způsobem.

A takto vypadá spojení obou koleček z lícové a rubové strany.

bottom of page