top of page
IMG_20200311_122033.jpg

Svítání

 

Šátek ve tvaru půlměsíce a s dlouhými cípy, rozpětí cca 170 cm, hloubka/výška cca 35 cm

Loli BILUM, 100 % merino, 99 g, háček č. 4

 

Vzor je symetrický podle středové osy.

Pravidelně se rozšiřuje v cípech, a to vždy na počátku řady sekvencí 6ŘO+1DDS+2DS a na konci řady sekvencí 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

Ve vrcholu se rozšiřuje ne zcela pravidelně (viz postup). Rozšiřuje se také na odvěsnách v průběhu háčkování (viz postup).

Při háčkování využijeme tyto prvky: řetízkové oko (ŘO), dlouhý sloupek (DS) a dvakrát nahozený dlouhý sloupek (DDS).

 

Postup:

0 Začínáme magickou smyčkou (nebo pěti ŘO spojenými do kroužku pevným okem).

1 První řadu tvoří: 6ŘO+1DDS+6DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

Pokud jsme začínali magickou smyčkou, nezapomeneme ji na konci první řady utáhnout.

2 Do počáteční krajové smyčky uháčkujeme 6ŘO+1DDS+2DS, 4DS do sloupků, 1ŘO (= střed, označíme značkovačem), 4DS do sloupků, do koncové krajové smyčky uháčkujeme 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

3 Do počáteční krajové smyčky uháčkujeme 6ŘO+1DDS+2DS, 7DS do sloupků, do středu uháčkujeme 2DS, 7DS uháčkujeme do sloupků, do koncové krajové smyčky uháčkujeme 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

Třetí řadou končí základ šátku. Od čtvrté řady se střídá řada tvořená vějířky s řadou tvořenou pouze dlouhými sloupky. Všechny řady vždy začínají a končí stejně, totiž počáteční resp. koncovou sekvencí (viz výše).

4 Do počáteční krajové smyčky uháčkujeme 6ŘO+1DDS+2DS, tři vějířky z 5DS, do středu 3DS, tři vějířky z 5DS, do koncové krajové smyčky uháčkujeme 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

První vějířek háčkujeme mezi první dva DS předchozí řady (takto postupuje v každé řadě), druhý vějířek háčkujeme do pátého DS, třetí vějířek háčkujeme do osmého DS, druhá odvěsna je osově symetrická, poslední vějířek tedy uháčkujeme mezi poslední dva DS (takto postupuje v každé řadě).

5 Do počáteční krajové smyčky uháčkujeme 6ŘO+1DDS+2DS, do každého sloupku předchozí řady uháčkujeme DS, do středového DS uháčkujeme 3DS, do každého sloupku předchozí řady uháčkujeme DS, do koncové krajové smyčky uháčkujeme 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

6 Do počáteční krajové smyčky uháčkujeme 6ŘO+1DDS+2DS, první vějířek háčkujeme mezi první dva DS, dále nad každý vějířek 4. řady, ve středu (3DS) uháčkujeme dva vějířky do prvního a třetího sloupku,  druhá odvěsna je osově symetrická, do koncové krajové smyčky uháčkujeme 2DS+1DDS+1ŘO+1DDS.

Od sedmé řady by nás už měl vést vzor. Je třeba dávat pozor na přidávání ve vrcholu, v cípeck postupujeme vždy stejně.

7 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

 

8 Vějířková řada: Háčkujeme vějířky nad vějířky, do středu uháčkujeme vějířek z 3DS.

9 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

10 Vějířková řada: Háčkujeme vějířky nad vějířky, do středu uháčkujeme vějířek z 5DS.

11 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

12 Vějířková řada: Háčkujeme vějířky nad vějířky, v této řadě ve středu nepřibývá nový vějířek.

13 = 11

14 = 12

15 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

16 Doprostřed mezi osmý a devátý vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, mezi jedenáctý a dvanáctý vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, druhá odvěsna je osově symetrická.

V šestnácté řadě začínáme přidávat i v těle šátku (nikoli jen ve vrcholu a cípech). Pokud bychom toto opomenuli, šátek by se správně nerozevíral.

17 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

18 Nad vějířky z 3DS háčkujeme pravidelné vějířky z 5DS.

19 Sloupková řada: Háčkujeme DS do každého sloupku předchozí řady. Nezapomínáme si označit střed značkovačem.

20 Doprostřed mezi devátý a desátý vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, druhá odvěsna je osově symetrická.

Dále jsou uvedeny pouze řady, v nichž se přidává, a řada závěrečná.

26 Doprostřed mezi desátý a jedenáctý vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, místo středového vějířku uháčkujeme dva vějířky z 3DS, druhá odvěsna je osově symetrická.

34 Doprostřed mezi jedenáctý a dvanáctý vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, mezi 22. a 23. vějířek uháčkujeme vějířek z 3DS, druhá odvěsna je osově symetrická.

37 Lem tvoří řada je sloupková, přičemž do prostředního sloupku vějířků háčkujeme 1DS+2ŘO+1DS.

Poznámka:

1 Nejdůležitější je přidávání v každé řadě v cípech. V tom je třeba důslednost.

2 Ve vějířkových řadách je důležitější dodržet počet 5DS ve vějířku!

3 Ve sloupkových řadách musíme uháčkovat DS skutečně do každého DS předchozí řady, jinak se v dalších řadách vzor rozhodí.

4 Tento návod končí 37. řadou. Pokud bychom chtěli uháčkovat větší šátek, je třeba dodržovat pravidelné přidávání v cípech a občasné přidávání v těle šátku (například ve 42. řadě, v 50. řadě, v 58. řadě), popř. přidání ve vrcholu, kdybychom zamýšleli háčkovat více než šedesát řad.

bottom of page