top of page
U1.JPG

Základní verze univerzálního začátku šátku s dlouhými cípy se skládá z počátečního kroužku/magické smyčky a tří řad. Od čtvrté řady může, ale nemusí začít konkrétní vzor (v tomto případě obyčejné dlouhé sloupky), který vytváří vlastní tělo šátku, přičemž lem (tj. přeponu šátku) tvoří vždy stejné dvě čtveřice sloupků, jak je patrné z následujícího snímku.

U2.jpg

0 Začínáme kroužkem z pěti řetízkových ok nebo magickou smyčkou.

 

1 Světlemodře: 6ŘO + 1DDS + 6DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS do počátečního kroužku/smyčky.

 

2 Oranžově: 6ŘO + 1DDS + 3DS do krajové smyčky (viz foto), 4DS za  druhý DS předchozí řady (viz foto), 1ŘO (STŘED, je praktické střed označit značkovačem) a dále zrcadlově: 4DS, 3DS +1DDS + 1ŘO + 1DDS do krajové smyčky (viz foto).

 

3 Červeně: 6ŘO + 1DDS + 3DS do krajové smyčky (viz foto), 4DS za  druhý DS předchozí řady (viz foto), 4DS (může však již začít vzor), do středového oka 3DS a dále zrcadlově (viz foto).

 

Čtvrtá a každá další řada začíná a končí dvěma krajovými čtveřicemi sloupků a ve středu vždy přibývají tři dlouhé sloupky (popř. střídavě tři a dva, pokud chceme docílit spíše kulatého vrcholu).

 

Poznámka

Tento univerzální začátek lze v dalších řadách variovat podle potřeby konkrétního vzoru. Například šátek Korálový útes vychází z lasturového vzoru skládajícího se z lasturek (vějířků) o devíti dlouhých sloupcích, proto se třeba průběžně nepravidelně přidávat ve vrcholu další lastury nebo u šátku Mansfield Park není třeba přidávat ve vrcholu, protože použitý ananasový vzor se rozšiřuje jiným způsobem.

bottom of page