top of page
InkedDSC_0001_LI.jpg

véčko

Véčka jsou oblíbeným a frekventovaným háčkovacím prvkem, který najde uplatnění jak samostatně jako hlavní motiv vzoru, tak jako součást např. krajkových vzorů. Véčka využíváme také k rozšiřování vzorů například u šátků nebo u čepic.

Véčko, které je v podstatě prázdnou obdobou vějířku, tvoří dva sloupky háčkované do stejného místa a mezi nimi nejméně jedno řetízkové oko. Obvykle se véčko skládá maximálně ze tří až čtyř řetízkových ok a dvou krajových sloupků. Véčka často tvoří dlouhé sloupky. Jak však ukazují fotografie v tomto příspěvku, můžeme háčkovat véčka ze všech druhů sloupků

DSC_0011.JPG

véčko z krátkých sloupků (1KS+1ŘO+1KS)
 

Véčka z krátkých sloupků vzhledem k malé výšce sloupku mohou obsahovat maximálně 1ŘO. Vzor skládající se z takových véček je poměrně hutný, zároveň však pružnější než dílo sestávající pouze krátkých sloupků. 

DSC_0015_edited.jpg

véčka z polosloupků (1PS+1ŘO+1PS)


Tato véčka z polosloupků mohou obsahovat jedno až dvě řetízková oka.

DSC_0017.JPG

véčka z dlouhých sloupků (1DS+1ŘO+1DS)

 

Nejběžnější typ véček jsou véčka z dlouhých sloupků. Taková véčka bývají součástí krajkových vzorů nebo sama mohou vytvářet síťový vzor podobný filetovému háčkování, jak je tomu např. u šátku Gipsy.

Véčka mohou vzniknout i z vícekrát nahozených sloupků. První řádek na první fotografii se skládá z véček dvakrát nahozených sloupků (1DDS+1ŘO+1DDS).

vé3.JPG

 

 

Zajímavého efektu docílíme, zkombinujeme-li řadu véček s řadou vějířků. V takovém případě však nesmíme zapomenout, že véčko skládající se ze tří prvků (1DS+1ŘO+1DS) má nepatrně menší šířku než adekvátní vějířek (3DS), což může způsobit potíž, pokud střídáme početně dlouhé řady vějířků a véček. Disproporce se zvyšuje nejen s počtem vějířků/véček v řadě, ale i s počtem prvků, které tvoří samotné véčko. Vějířek (5DS) spíše než véčku o pěti prvcích odpovídá rozměru (1DS+3ŘO+1DS+1ŘO).

bottom of page