top of page

Vzory

Pevné okořetízkové oko a sloupek jsou tři základní typy háčkovacích prvků (nebo stehů, jak někdy uvádí literatura). Jejich kombinacemi a variacemi vzniká veliké množství vzorů. Některé tyto vzory jsou ploché (např. filetové háčkování), jiné naopak plastické (např. vzory sestávající z peciček).

 

Roztřídit, systematizovat háčkovací vzory je velmi obtížné, nebo dokonce nemožné. Kdo si vzpomíná na hodiny matematiky, jejichž tématem byla kombinatorika, dokáže si představit, jakých astronomických počtů dosahují permutace s opakováním u početně malých množin. Právě tak nesčetné možnosti poskytují kombinace základních i speciálních háčkovacích prvků. Neméně problematickým úskalím systematizace háčkovacích vzorů je neustálené české háčkovací názvosloví

 

Strukturovaný přehled vzorů na těchto stránkách si proto nezakládá nárok ani na úplnost, ani na jednoznačnost. Například šátek Korálový útes můžeme zařadit jak mezi krajkové vzory, tak mezi vějířkové vzory, protože nosným prvkem tohoto vzoru je právě vějířek (lasturka, mušlička). Podobně i jednobarevné vzory můžeme háčkovat po řadách z různých barev příze a dosáhneme značně odlišného výsledku.

bottom of page