top of page
z1.JPG

Háčkování má ‒ podobně jako pletení ‒ vlastní terminologii a jednotlivým termínům odpovídající zkratky a značky. Anglické názvosloví, zkratky i značky jsou víceméně mezinárodně ustálené, české háčkovací výrazy bohužel často do kategorii termíny pouze míří.
 

Začátek háčkování neboli start 

S vyznačeným začátkem háčkování stejně jako s jeho zakončením se na schématech ne vždy setkáváme, rozumí se jaksi samo sebou, že je třeba začít a také skončit.  Někdy bývá označen úsek vzoru, který se pravidelně opakuje. V obou případech je vhodné použít plnou šipku, obyčejnou šipkou bývá totiž vyznačen směr háčkování v jednotlivých řadách.

z2.jpg

Konec háčkování

Šipka s tučnou svislicí označuje konec háčkování, popř. konec úseku vzoru. Někdy bývá konec označen plným kolečkem, ale to může svádět k záměně s označením pevného oka.

z3.jpg

A příkládeček z praxe:

z4.jpg
bottom of page